Kredyt gotówkowy, kredyt mieszkaniowy, kredyty - MURATOR Finanse

Strona główna

|

Aktualności

|

15 LAT KPF I PRAKTYKOWANIA ETYKI W BIZNESIE

Nagłówek
15 LAT KPF I PRAKTYKOWANIA ETYKI W BIZNESIE

Budując 15 lat temu organizację samorządową, ojcowie założyciele KPF uznali, że nie da się prowadzić biznesu w długiej perspektywie, jeśli nie stanie się on godnym zaufania. A to oznaczało, że reprezentowane przez nich instytucje muszą być podmiotami zaufania publicznego. Dali temu wyraz w Misji KPF, zapisanej w Kodeksie Dobrych Praktyk Członków KPF. 15 lat temu takie podejście było w Polsce tak samo rewolucyjne jak to, że sektor kredytów, finansów konsumenckich może być traktowany jak pod każdym względem równorzędny innym, tradycyjnym obszarom bankowania. Tworząc Zasady Dobrych Praktyk zadbano również i o to, by ten kodeks etyczny nie stał się wyłącznie pomnikiem pamięci o dobrych intencjach.

ZASŁUGA PROFESORA GASPARSKIEGO

To zasługa profesora Wojciecha Gasparskiego z Centrum Etyki Biznesu i Akademii Koźmińskiego. Pan profesor, biorąc udział w pracach samorządowych nad stworzeniem Zasad Dobrych Praktyk, przekonał ich uczestników między innymi do wdrożenia do praktyki biznesowej Członków KPF obowiązku przeprowadzania rokrocznie audytu etycznego.

Namówił też do zawiązania Komisji Etyki i to jako całkowicie niezależnego organu statutowego. Także do tego, by Zasady Dobrych Praktyk objęły relacje ze wszystkimi interesariuszami biznesu, co w owym czasie dla naukowców, etyków nie było niczym odkrywczym, dla biznesu zaś – jak najbardziej. To dzięki profesorowi Gasparskiemu Zasady Dobrych Praktyk KPF zawierają nie tylko zasady ogólne, ale również księgi szczegółowe.

WSPÓLNY ETYCZNY MIANOWNIK

Zasady Dobrych Praktyk KPF odnoszą się do działalności dziś już wielu sektorów rynku finansowego, reprezentowanych przez KPF. Wspólnym obszarem, kreującym zakres podmiotowy jest kredyt, w tym oferowany przez banki, pośredników i doradców kredytowych, firmy pożyczkowe, zarządzające wierzytelnościami, zarządzające informacją gospodarczą, oferujące produkty renty dożywotniej, ubezpieczeniowe. Każda księga branżowa niesie dla przedsiębiorców i uczestników konkretnego sektora finansowego bardzo konkretną wiedzę w postaci szczegółowych zasad, jakie praktyki biznesowe mogą być uznane za godne zaufania. Twórcy tego kodeksu wierzyli, że poprzez taką wiedzę i stosując się do etycznych wskazań można tworzyć przewagę konkurencyjną, a pośrednio wpływać na warunki do zrównoważonego rozwoju nie tylko własnej branży.

MISJA – CEL I NARZĘDZIE

Misja, przyjęta przez Członków KPF stała też kompasem dla wszelkich działań podejmowanych przez samą KPF, tak by praktyka biznesowa Członków i samorządowa samej organizacji były maksymalnie spójne. To ze względu na przyjętą Misję KPF prowadzi systematycznie kilka, dobrze rozpoznawalnych już projektów badawczych, dostarczając rynkowi rzetelnej wiedzy, której – wbrew pozorom - wciąż brakuje. Nadal bowiem wielu interesariuszy posługuje się nader często jedynie swoimi przekonaniami, opiniami, tworząc zgubne uproszczenia, mity, wywołując tak często sztuczną potrzebę „doregulowywania”. To również dlatego KPF uczestnicząc jako strona społeczna w procesie legislacyjnym, swoje zaangażowanie poprzedza pogłębioną analizą obszaru, który ma być przedmiotem tego procesu w postaci raportów, ekspertyz. Wszystko po to, by posługiwać się rzetelnymi, zweryfikowanymi argumentami.

ODPOWIEDZIALNA LEGISLACJA

Od jednego sektora rynku usług finansowych 15 lat temu, do aktualnie ośmiu; od kilkunastu firm założycielskich do  80 podmiotów – rozwój zakresu podmiotowego KPF potwierdza spełnianie pierwotnych ambicji ojców założycieli. Stał się on wyzwaniem dla samej organizacji, motorem do określania celów zaangażowania KPF, w tym legislacyjnego.

Dzięki temu, to zaangażowanie uwzględnia interesy wielu interesariuszy, nie jest nadmiernie branżowe, czy sektorowe, dając niejako naturalną możliwość do jego zobiektywizowania. W ten sposób KPF sam sobie tworzy silne zobowiązanie do działania odpowiedzialnego społecznie, bo nie wymierzonego nigdy przeciw komuś, a siłą rzeczy nawet uwzględniającego interesy wielu sektorów usług finansowych, wielu jego uczestników.

MIARA ODPOWIEDZIALNOŚCI: ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE

KPF dba o dobre relacje z podmiotami, których celem statutowym jest ochrona praw konsumentów; dostarcza wiedzy konsumentom, jak odnaleźć się na rynku finansowym. Stąd  projekty takie jak poradnik racjonalnego podejścia do zaciągania zobowiązań kredytowych, poradnik o profesjonalnej windykacji, umiejętnego korzystania z przepisów upadłości konsumenckiej, które dystrybuowano w kilkudziesięciu tysiącach egzemplarzy. To dlatego KPF dziewięć lat temu  zainicjował konkurs VERBA VERITATIS  na najlepszą pracę magisterską, doktorską, licencjacką z zakresu etyki biznesu.

Chodziło o rozbudzanie zainteresowania tą tematyką osób, które sposobią się do rozpoczęcia  praktyki biznesowej, czy też mają z nią związek jako naukowcy, dydaktycy, by suma ich wiedzy wpływała na poprawę standardów etycznych w polskiej gospodarce. Konsekwentna praca nad tym projektem, a w szczególności bezinteresowne zaangażowanie wielu ludzi, przyniosło dorobek w postaci kilkuset osób, które swoje prace dyplomowe poddały ocenie Jury Konkursu. Ogromne zasługi dla utrzymania projektu położył dr Bolesław Rok z Centrum Etyki Biznesu i Akademii Koźmińskiego. Jego wiedza i bezinteresowność bardzo dobrze określają cechy już także i samego Konkursu VERBA VERITATIS.

KOMUNIKOWANIE Z RYNKIEM

KPF  jest także współorganizatorem największego prawdopodobnie projektu konferencji, poświęconej zagadnieniom etyki w biznesie. Konferencja Prakseologiczno–Etyczna, realizowana jest od lat wspólnie z Centrum Etyki Biznesu, Akademią Koźmińskiego, Instytut Filozofii i Socjologii PAN i Towarzystwem Naukowym Prakseologii. Znakomity program i paneliści przedsięwzięcia z 2013 roku potwierdzają, że wydarzenie zyskało znaczącą rangę i stało się inspiracją dla praktyków rynku finansowego.

POTRZEBA ETYCZNEJ AMBICJI

Podejmowane działania, realizowane przez KPF projekty w tak wielu obszarach w pewnym sensie są wskazówką do myślenia o społecznej odpowiedzialności - etyka biznesu, odpowiedzialność społeczna w szeroko rozumianej działalności biznesowej nie jest „stanem”. Jest podejmowanym wysiłkiem, by przyjęte cele osiągać. Stąd, ciesząc się z osiągniętego dorobku prawie 15-letniej działalności samorządu tworzonego przez Członków KPF, jestem jednocześnie przekonany, że jest jeszcze wiele do zrobienia.

Andrzej Roter

Dyrektor Generalny

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody TIME S.A. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody TIME S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.