Kredyt gotówkowy, kredyt mieszkaniowy, kredyty - MURATOR Finanse

Strona główna

|

Aktualności

|

Kredyt dla przedsiębiorców, kredyty dla firm - kredyt dla przedsiębiorców, kredyt obrotowy, kredyt dla firm, kredyt inwestycyjny

Nagłówek
Kredyt dla przedsiębiorców, kredyty dla firm

Osobom prowadzącym działalność gospodarczą trudniej jest otrzymać kredyt hipoteczny dla klientów indywidualnych. Mają one jednak więcej ofert do wyboru niż pracownicy etatowi – kredyty dla firm.

Obecnie sytuacja na rynku kredytów hipotecznych nie jest klarowna. Banki coraz bardziej zaostrzają przepisy – wymagają udokumentowania wyższej zdolności kredytowej, a także niejednokrotnie wniesienia  wkładu własnego w wysokości dochodzącej do 30% wartości nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu. Ograniczenia te napotkają i osoby zatrudnione na etacie, i prowadzące działalność gospodarczą. Jednoosobowe firmy mają jednak więcej trudności w uzyskaniu kredytu. Udokumentowanie dochodu w banku przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą jest utrudnione, ponieważ najczęściej koszty uzyskania przez nią dochodu są tak wysokie jak jej przychody, co automatycznie uniemożliwia uzyskanie pozytywnej decyzji kredytowej.

Nagłówek
Wnikliwa analiza

Osoba ubiegająca się o kredyt nie tylko musi wykazać dochody, ale również udowodnić stabilność finansową. Banki wymagają historii prowadzenia działalności gospodarczej przez okres od 6 do 24 miesięcy, przy czym  bardzo mała liczba banków akceptuje ten minimalny, półroczny okres. Z reguły obliczają zdolność kredytową  firmy na podstawie zeznań podatkowych z ostatniego roku lub dwóch lat. Bardzo dużą wagę przywiązują do rozbieżności pomiędzy poziomem dochodów uzyskiwanych w poszczególnych miesiącach – sprawdzają, czy uzyskiwanie dochodów jest stabilne, czy sezonowe.

Nagłówek
Formy rozliczenia

Różne mogą być też wymagania stawiane kredytobiorcom w zależności od formy rozliczania się z urzędem skarbowym. W najlepszej sytuacji są osoby rozliczające się z urzędem skarbowym na podstawie książki przychodów i rozchodów – ta forma rozliczenia jasno pokazuje analitykowi bankowemu dochód, który uzyskuje kredytobiorca. Obecnie niektóre, wybrane przez bank grupy zawodowe są traktowane łagodniej przy staraniach o kredyt hipoteczny. Zdarza się, że nie ma nawet konieczności wykazywania dochodu – bank  przyjmie do wyliczenia zdolności kredytowej część przychodu. Inną formą rozliczenia z fiskusem jest tzw. podatek ryczałtowy. Przez banki jest on jednak traktowany jako forma rozliczenia, na podstawie której trudno oszacować dochód firmy, ponieważ nie wynika z niej, jakie koszty poniesiono, aby uzyskać przychód. Z zeznania podatkowego analityk uzyska informacje tylko na temat przychodu firmy. W przypadku rozliczenia za pomocą podatku ryczałtowego bank weźmie więc pod uwagę tylko pewną część uzyskanych przez firmę przychodów – w zależności od banku od 10 do 40%. Formą rozliczenia rzadziej stosowaną przez osoby  prowadzące działalność gospodarczą jest karta podatkowa. W tym przypadku wysokość miesięcznego podatku  za cały rok kalendarzowy jest stała i zależy od rodzaju działalności, nie można więc stwierdzić, jakie firma  uzyskuje dochody. W związku z tym analityk kredytowy za dochód przedsiębiorcy uzna – w zależności od banku – wielokrotność stawki wyznaczonego podatku. Przy tej formie rozliczenia przyszły kredytobiorca jest w nie najlepszej sytuacji, ponieważ jego dochód dla banku w większości przypadków będzie niewielki.

Nagłówek
Rozwiązanie dla firm

Brak możliwości udokumentowania dochodu może nie pozwolić osobie prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą uzyskać kredytu hipotecznego. Alternatywą może być kredyt nie dla osoby, ale bezpośrednio dla firmy. Obecnie banki prześcigają się w ofertach dla małych i średnich przedsiębiorstw, a co za tym idzie, starają się wychodzić naprzeciw potrzebom osób prowadzących działalność gospodarczą. Ubiegając się o kredyt dla firmy, nie pokazujemy bankowi bezpośrednio dochodów, tylko zazwyczaj obroty firmy, co w znacznym stopniu upraszcza sprawę. Jeżeli nie chcemy deklarować, na jaki cel wykorzystamy środki uzyskane z kredytu, możemy  wybrać jeden z dwóch produktów:

Oba te kredyty są bardzo podobne – główną różnicą jest forma spłaty. W przypadku kredytu w rachunku bieżącym, w którym mamy dostępną pewną pulę środków, każda kwota wpływająca na konto zmniejsza nasze zadłużenie. Taki kredyt jest udzielany przeważnie na okres do roku z możliwością przedłużenia. Z kolei kredyt obrotowy zazwyczaj spłacany jest ratalnie.

Nagłówek
Nieruchomość to inwestycja

Innym rozwiązaniem dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą może być kredyt inwestycyjny. Może on być przeznaczony na finansowanie:

 • zakupu nieruchomości  na rynku pierwotnym i wtórnym (również mieszkania, jeśli np. będzie ono jednocześnie siedzibą firmy):
 • budowy
 • rozbudowy
 • przebudowy
 • nadbudowy
 • adaptacji
 • modernizacji lokalu lub budynku użytkowego, w którym przedsiębiorca prowadzi lub zamierza prowadzić działalność gospodarczą.

Ponadto kredyt może być przeznaczony na sfinansowanie inwestycji związanej z lokalem lub budynkiem przeznaczonym na wynajem. W takim przypadku bank do naszej zdolności kredytowej doliczy przyszłe dochody z tytułu najmu.

Nagłówek
Jakie dokumenty musi przedstawić przedsiębiorca, aby uzyskać kredyt

Dokumenty ogólne dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej:

 • zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • zaświadczenie o nadaniu numeru statystycznego REGON
 • decyzja o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP
 • PIT za ostatni rok potwierdzony datą wpływu do urzędu skarbowego
 • zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu z podatkiem dochodowym lub odcinki wpłat podatku za ostatnie trzy miesiące
 • zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami lub odcinki wpłat składek za ostatnie trzy miesiące.

Osoby rozliczające się za pomocą książki przychodów i rozchodów muszą przedstawić dodatkowo:

 • książkę przychodów i rozchodów za bieżący rok
 • lub zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodach za bieżący rok.

 W przypadku ryczałtu ewidencjonowanego:

 • PIT-28 za poprzedni rok potwierdzony datą wpływu do urzędu skarbowego.

 Przy rozliczeniu według karty podatkowej:

 • decyzję o wysokości karty podatkowej.
Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody TIME S.A. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody TIME S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.