Kredyt gotówkowy, kredyt mieszkaniowy, kredyty - MURATOR Finanse

Strona główna

|

Aktualności

|

Kredyt hipoteczny - Niezbędne dokumenty - kredyt hipoteczny, kredytobiorca, dokumenty do kredytu

Nagłówek
Kredyt hipoteczny - Niezbędne dokumenty

Decyzja o zaciągnięciu kredytu hipotecznego jest niezwykle ważna nie tylko dla przyszłego kredytobiorcy, ale również dla banku, który na bazie dostarczonych dokumentów musi ocenić i rozważyć możliwość pożyczenia danemu klientowi dużej sumy pieniędzy. W związku z ryzykiem, które w tym względzie ponosi, przeprowadza proces weryfikacji ubiegającego się o kredyt bardzo wnikliwie i rzetelnie. Niezbędna jest do tego analiza szeregu dokumentów przedkładanych przez potencjalnego kredytobiorcę.

Nagłówek
Wymagane dokumenty do kredytu hipotecznego
 • wniosek wraz z załącznikami - [ważność 30 dni]
 • dowód osobisty
 • drugi dokument tożsamości ze zdjęciem
 • potwierdzenie posiadania środków na pokrycie wkładu własnego
 • Umowa o pracę na czas nieokreślony/określony/kontrakt menadżerski
 • zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach wg wzoru Banku - [ważność 30 dni]
 • pełny wyciąg z rachunku bankowego, na który wpływa wynagrodzenie za 6 miesięcy, potwierdzający wszystkie przelewy wynagrodzenia widniejące na zaświadczeniu o zatrudnieniu 
 • PIT-11
 • PIT 37 za poprzedni rok ewent. za dwa poprzednie lata
 • oświadczenie od pracodawcy o braku przeciwwskazań do przedłużenia umowy o pracę na czas określony
Nagłówek
Zakup działki budowlanej
 • umowa przedwstępna
 • dokumenty potwierdzające wniesienie wkładu własnego
 • odpis z księgi wieczystej nieruchomości - [ważność 30 dni]
 • akt notarialny potwierdzający prawo własności zbywcy
 • wypis oraz wyrys z ewidencji gruntów - [ważność 3 - 6 miesięcy]
 • wypis z aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z informacją o przeznaczeniu terenu pod zabudowę mieszkaniową lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu/warunkach zabudowy potwierdzająca możliwość realizacji na działce budowy - [ważność 3 - 6 miesięcy] 
Nagłówek
Budowa domu
 • akt notarialny potwierdzający prawo własności nieruchomości
 • odpis z księgi wieczystej nieruchomości - [ważność 30 dni]
 • decyzja o pozwoleniu na budowę z klauzulą ostateczności
 • wypis oraz wyrys z ewidencji gruntów - [ważność 3 - 6 miesięcy]
 • projekt budowlany
 • kosztorys i harmonogram prac - [ważność 30 dni]
 • dziennik budowy
 • umowy z wykonawcami
Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody TIME S.A. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody TIME S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.