Kredyt gotówkowy, kredyt mieszkaniowy, kredyty - MURATOR Finanse

Strona główna

|

Aktualności

|

Murator FINANSE Członkiem Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych - doradcy finansowi, rynek finansowy, etyczny

Nagłówek
Murator FINANSE Członkiem Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych

Murator FINANSE z dniem 1 marca 2014 roku została Członkiem Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – Związku Pracodawców

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – Związek Pracodawców powstała 27 października 1999 roku. KPF  zrzesza firmy z kilku sektorów rynku finansowego, w tym banki, pośredników i doradców finansowych, podmioty z sektora zarządzania wierzytelnościami, pożyczkowego, zarządzania informacją gospodarczą, ubezpieczeń, oferujących tzw. odwróconą hipotekę

Przedsiębiorstwa zrzeszone w Konferencji postanowiły reprezentować własne interesy w formule organizacji pracodawców, która opiniuje założenia i projekty aktów prawnych jako partner społeczny w procesie legislacyjnym. Powyższe uprawnienia  KPF honorowane są przez organy władzy i administracji państwowej. KPF jest członkiem Rady Rozwoju Rynku Finansowego przy Ministrze Finansów oraz Rady Konsultacyjnej Sektora Bankowego przy Przewodniczącym Komisji Nadzoru Finansowego.

Misją Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce jest wyznaczanie w działalności gospodarczej wysokich standardów postępowania we wszystkich relacjach z klientami i kontrahentami oraz nadzorowanie stosowania się do nich przez przedsiębiorstwa finansowe, dla tworzenia i potwierdzania opinii, uznających te przedsiębiorstwa za instytucje zaufania publicznego.

Standardy etycznego postępowania w praktyce biznesowej formułują Zasady Dobrych Praktyk KPF, których stosowanie przez podmioty, skupione w KPF monitoruje Komisja Etyki i weryfikuje obligatoryjny coroczny audyt etyczny. Pomyślne przejście procedury audytu honorowane jest Certyfikatem Etycznym. Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych jako jedyna organizacja samorządu pracodawców wprowadziła obowiązek poddawania się audytowi.

Nagłówek
Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce to:

PARTNER W PROCESIE LEGISLACYJNYM - aktywny uczestnik procesu ustawodawczego, jako strona społeczna w procesie konsultacji tworzonego prawa. KPF brał udział w procesie legislacyjnym nawet kilkudziesięciu regulacji w każdej kadencji polskiego Parlamentu, w tym także rekomendacji KNF. KPF jest również jedną z najbardziej doświadczonych organizacji samorządowych w Polsce w obszarze prawa europejskiego, angażując się w opiniowanie projektów regulacji europejskich na każdym etapie jego tworzenia, odnoszących się do europejskiego rynku finansowego. Aktywność ta jest uzasadniona rosnącym wpływem prawa europejskiego na polski rynek usług finansowych.

INICJATOR I WSPÓŁAUTOR KODEKSU ETYCZNEGO - inicjator stworzenia wieloaspektowego programu etycznego w KPF, ułatwiającego spełnianie i inspirującego do realizacji Misji KPF, w tym obejmującego koncepcję funkcjonowania Komisji Etyki oraz formuły samorządowej audytów etycznych. KPF to jeden ze współautorów Kanonu Dobrych Praktyk Rynku Finansowego, a Zasady Dobrych Praktyk KPF są jednym z dwóch kodeksów etycznych, które uzyskały oficjalną akceptację KNF. KPF to jedyna organizacja samorządowa w Polsce, która wdrożyła obowiązek dorocznego audytu etycznego, promowanego Certyfikatem Etycznym, potwierdzającym zgodność praktyk biznesowych Członków KPF z obowiązującymi w KPF dobrymi praktykami.

PARTNER METYTORYCZNY - uznany partner w procesie konsultacji społecznych dla UOKiK, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Gospodarki, MSW, Ministerstwa Sprawiedliwości, Komisji Sejmowych Gospodarki, Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Finansów Publicznych, Przyjaznego Państwa. Opracowywane na zlecenie KPF raporty, badania były uwzględniane w analizach merytorycznych w tak istotnych dokumentach jak ocena skutków regulacji, budowania założeń do ustaw. Przedstawiciel KPF zapraszany do uczestniczenia w posiedzeniu European Banking Industry Committee (jedyna europejska platforma samorządowa całego, europejskiego przemysłu finansowego) jako reprezentant EUROFINAS, warsztatów organizowanych dla urzędników Komisji Europejskiej jako eksperci krajowi.

ORGANIZACJA EKSPERCKA - profesjonalnie korzystająca z dostępnej wiedzy, analizując doświadczenia międzynarodowe w stosowaniu prawa dla dokonania najlepszego wyboru konkretnych rozwiązań prawnych dla rynku finansowego w Polsce, w szczególności w zakresie prawa odnoszącego się do rynku consumer finance. KPF realizuje wiele unikatowych projektów badawczych, dotyczących rynku finansowego: Sytuacja na rynku consumer finance (realizowany wraz z IRG SGH), Portfel należności polskich przedsiębiorstw (KRD BIG SA), prowadzone na reprezentatywnej grupie - odpowiednio: gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Ponadto cyklicznie publikuje pięć innych raportów: Procesy upadłościowe polskich przedsiębiorstw, Wielkość polskiego rynku wierzytelności, Wyłudzenia kredytów w segmencie detalicznym, Sektor firm pożyczkowych w Polsce i Rynek odwróconej hipotek w modelu sprzedażowym.

Członkowie KPF korzystają z tych bogatych zasobów badawczych bezpłatnie.

AKTYWNY CZŁONEK EUROFINAS – KPF to pierwsza organizacja samorządowa z krajów nowo przyjętych do Unii Europejskiej, która została w 2005 roku członkiem EUROFINAS, skupiającej 18 organizacji z krajów Unii Europejskiej, reprezentujących ponad 1.200 podmiotów finansowych. KPF aktywnie uczestniczy w pracach Komitetu Prawno –Ekonomicznego EUROFINAS. Wiedza pozyskiwana poprzez EUROFINAS jest pożytecznie wykorzystywana w obszarze polskiej legislacji. Na zlecenie KPF powstały unikalne badania, wspierające ekspertyzę EUROFINASU – np. jedno z dwóch w Europie impact assesement (drugie powstało na zlecenie rządu brytyjskiego) wejścia w życie dyrektywy o kredycie konsumenckim, czy jedyne w Europie, szacujące skutki utrzymywania rate cap.

TWÓRCA SAMORZĄDOWYCH CENTRÓW KOMPETENCJI stanowiących fora wymiany wiedzy i doświadczeń w obszarach o największym dla Członków KPF znaczeniu, tj. Prawa, Zarządzania Ryzykiem i Sprzedaży. Centra Kompetencji gromadzą ekspertów z danych obszarów biznesowych i osoby/grupy osób zainteresowane zdobyciem i pogłębieniem specjalistycznej wiedzy i umiejętności.

DOŚWIADCZONY ORGANIZATOR – organizator wielu kongresów, konferencji, specjalistycznych warsztatów, organizowanych dla praktyków rynku finansowego. Partnerami Honorowymi projektów, potwierdzając kompetencje KPF w tym obszarze, były takie Urzędy jak Komisja Nadzoru Finansowego, UOKiK, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Sprawiedliwości. KPF korzysta ze współpracy z najważniejszymi organizacjami samorządowymi rynku finansowego, organizacjami samorządowymi pracodawców, czy organizacjami samorządowymi środowiska prawniczego, także ekspertyzy wybitnych ekspertów i praktyków rynku finansowego, a także firm doradczych, czy organizacji konsumenckich. Każdego roku w projektach konferencji bierze udział prawie 800 uczestników ze wszystkich sektorów rynku usług finansowych.

Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody TIME S.A. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody TIME S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.