Kredyt gotówkowy, kredyt mieszkaniowy, kredyty - MURATOR Finanse

Strona główna

|

Aktualności

|

Umowa zlecenie, umowa o dzieło a kredyt hipoteczny - umowa zlecenie, umowa o dzieło, kredyt hipoteczny, zdolność kredytowa

Nagłówek
Umowa zlecenie, umowa o dzieło a kredyt hipoteczny

Coraz więcej osób jest zatrudnionych na podstawie umów o pracę na czas określony, umów-zleceń, o dzieło i innych. Czy również oni mogą liczyć na kredyt hipoteczny w banku?

Zanim bank zdecyduje o przyznaniu nam kredytu, musi zbadać naszą sytuację finansową, tzw. zdolność kredytową. Chce on mieć pewność, że jako przyszli kredytobiorcy nie będziemy mieli problemu ze spłatą zaciągniętego zobowiązania. Będzie zatem brać pod uwagę nasze dochody miesięczne, już spłacane kredyty, koszty utrzymania, rodzaj umowy o pracę i długość stażu. Preferowaną przez banki formą zatrudnienia jest standardowo umowa o pracę na czas nieokreślony. Jednak nie każdy z nas jest zatrudniony na takich zasadach. Jak zatem banki podchodzą do innych umów z pracodawcą?

Nagłówek
Okres próbny nie wystarczy

Gdy rozpoczynamy pracę w nowym miejscu, zazwyczaj pierwszą umową jest umowa na okres próbny. Niestety, jeżeli chcemy pożyczyć pieniądze w banku, musimy wstrzymać się z wnioskowaniem o kredyt, ponieważ żaden bank nie przyzna kredytu na podstawie takiego dochodu. Umowa o pracę na okres próbny nie gwarantuje ciągłości zatrudnienia i dochodu. Jednak nie jest ona tak do końca bezwartościowa dla banku, ponieważ wlicza się do ogólnego stażu pracy. Jedynie w przypadku niskich kredytów gotówkowych sytuacja wygląda nieco lepiej – otrzymamy taki kredyt, jednak z maksymalnym okresem kredytowania do końca obowiązywania umowy.

Nagłówek
Na czas określony

Banki bardziej przychylnie podchodzą do wniosków kredytowych składanych przez osoby zatrudnione na czas określony, ale nie wszystkie traktują je jednakowo. Przede wszystkim zwracają uwagę na okres, na jaki została zawarta umowa, oraz na to, czy jest to pierwsza umowa z danym pracodawcą, czy kolejna. W takich przypadkach bank może poprosić o zaświadczenie od pracodawcy zawierające informację, iż po wygaśnięciu aktualnej umowy o pracę kolejna będzie zawarta na nie gorszych warunkach niż obecna. Wówczas bank nie będzie miał wątpliwości co do stabilności naszych finansów. Dla niektórych banków wystarczająca będzie sama deklaracja pracodawcy, iż po wygaśnięciu aktualnej umowy nie widzi przeciwwskazań do kontynuacji współpracy z osobą ubiegającą się o kredyt. W przypadku umów o pracę zawartych na czas określony bank poprosi nas o przedstawienie zaświadczenia od pracodawcy o wysokości dochodu (na druku banku, zazwyczaj ze średnią dochodu z trzech ostatnich miesięcy). Dodatkowo liczył się będzie ogólny staż pracy, a niekiedy również staż pracy w obecnym miejscu zatrudnienia.

Nagłówek
Inne źródła dochodu

Jeżeli jesteśmy zatrudnieni na podstawie umowy-zlecenia, umowy o dzieło lub innych umów niewymagających prowadzenia własnej działalności gospodarczej, również możemy ubiegać się o kredyt. Dla banku głównym wyznacznikiem naszej sytuacji finansowej będzie wysokość dochodów i okres zatrudnienia – preferowany to od co najmniej 12 lub 24 miesiące. Nasza zdolność kredytowa będzie oceniona na podstawie kopii potwierdzonego przez urząd skarbowy ostatniego złożonego rocznego zeznania podatkowego oraz aktualnej umowy zlecenia,  o dzieło lub innej, z której wynika kwota uzyskiwanych dochodów. Ewentualne dodatkowe dokumenty będą uzależnione od wymagań konkretnego banku. Jeżeli uzyskujemy dochód z tytułu renty lub emerytury, to w przypadku przyznania jej na stałe bank zaakceptuje nasz dochód (w przeciwieństwie do rent czasowych). Dokumentem potwierdzającym dochód będą dla banku: decyzja o przyznaniu renty na stałe oraz dokumenty określające jej aktualną wysokość. Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, a uzyskujące dochód z tytułu wynajmu nieruchomości, zazwyczaj potwierdzają dochód aktualnymi umowami najmu oraz przedstawiają roczną deklarację PIT za ostatni rok podatkowy.

Wymagania wobec przedsiębiorców


Jeżeli prowadzimy działalność gospodarczą, podstawową informacją dla banku będzie okres prowadzenia firmy na własny rachunek oraz sposób rozliczania się z dochodów. Większość banków wymaga, aby działalność gospodarcza była prowadzona od 24 miesięcy, jednak kilka banków akceptuje nawet sześciomiesięczny okres prowadzenia firmy. W przypadku krótszego okresu możemy  przedstawić dokumenty potwierdzające poprzednie zatrudnienie. Jeżeli branża jest pokrewna do tej, w której działamy teraz, mamy szansę na to,  że bank zsumuje okres zatrudnienia u ostatniego pracodawcy z czasem prowadzenia działalności gospodarczej.

Gdy rozliczamy się z urzędem skarbowym na podstawie książki przychodów i rozchodów, standardowo przedstawiamy w banku:
– rozliczenie PIT za ubiegły rok potwierdzone przez urząd skarbowy lub w przypadku braku tego dokumentu zaświadczenie z urzędu o wysokości dochodów uzyskiwanych w ubiegłym roku;
– kopie książki przychodów i rozchodów za miesiące bieżącego roku.

Niezależnie od sposobu rozliczania się z urzędem:
– zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami do ZUS i urzędu skarbowego;
– dokumenty rejestrowe, tj. wypis z krajowego rejestru sądowego (KRS), wypis z rejestru ewidencji działalności gospodarczej, REGON oraz decyzję o nadaniu NIP-u.

W przypadku ryczałtu ewidencjonowanego nasza zdolność kredytowa będzie obliczana na podstawie deklaracji podatkowej PIT za ostatni rok lub dwa lata podatkowe wraz z potwierdzeniem przez urząd skarbowy ich złożenia. Dodatkowo dla płatników VAT potrzebna będzie miesięczna deklaracja podatkowa z bieżącego roku. Bank może poprosić również o zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości osiągniętego przychodu w bieżącym roku podatkowym lub kopię ewidencji przychodów w tym roku.

Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody TIME S.A. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody TIME S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.